Regulamin Konkursu "Mini TYPER 2012/13"

  1. Osoba, która jako pierwsza poprawnie wytypuje minutę spotkania, w której Lechia Gdańsk strzeli pierwszą bramkę drużynie przeciwnej i poda jednocześnie nazwisko piłkarza, który strzelił tą bramkę otrzymuje nagrodę główną w postaci zaproszenie o wartości 50zł do wykorzystania w T29 Bar.
  2. Dwie osoba, które jako pierwsze poprawnie wytypują tylko minutę spotkania, w której Lechia Gdańsk strzeli pierwszą bramkę drużynie przeciwnej otrzymają następujące nagrody: pierwsza odpowiedź - zaproszenie o wartości 30zł, druga odpowiedź - zaproszenie o wartości 20zł do wykorzystania w T29 Bar. Punkt ten ma zastosowanie tylko, gdy nie będzie spełniony punkt 1 regulaminu.
  3. Odpowiedzi można udzielać tylko we wskazanym w artykule przedziale czasowym. Odpowiedzi udzielone przed lub po tym czasie nie będą brane pod uwagę.
  4. Odpowiedzi należy udzielać na FanPage Lechia.net na Facebooku, poprzez zamieszczenie komentarza pod wpisem z konkursem. W treści należy podać minutę spotkania oraz nazwisko strzelca bramki.
  5. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi co do minuty spotkania, w której padnie pierwsza bramka dla Lechii Gdańsk, zwyciężą 2 pierwsze osoby, których typy będą najbardziej zbliżone do prawidłowej odpowiedzi (pierwsza odpowiedź - zaproszenie o wartości 30zł, druga odpowiedź - zaproszenie o wartości 20zł do wykorzystania w T29 Bar.).
  6. W przypadku, gdy Lechia nie strzeli żadnej bramki, nagroda nie jest przyznawana.
  7. Jedna osoba może podać tylko jeden typ.
  8. Odbiór nagrody powinien nastąpić w ciągu 7 dni od podania wyniku konkursu. W przeciwnym wypadku nagroda przepada.
  9. Vouchery są ważne przez 2 miesiące od daty ich wystawienia.
O AUTORZE
DarioB
PLG_AUTHORINFOBOX_FRONTEND_AUTHOR: DarioBPLG_AUTHORINFOBOX_FRONTEND_WEBSITE: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora