Przedmiotem fotografii powinny być zdjęcia związane z tematem "Pokój Kibica Lechii".

 
 1. Organizatorem konkursu jest portal internetowy Lechia.net
 2. Konkurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników portalu Lechia.net [rejestracja].
 3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez internet.
 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 10MB należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego.
 7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek ogólnie obraźliwe znaki czy symbole będą dyskwalifikowane.
 8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: Login ze strony Lechia.net oraz imię i nazwisko autora, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.
 9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać od 15.06 do 22.06.2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.06.2011 r.
 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie Lechia.net
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań portalu Lechia.net.
 15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – zaproszenie do Pizzerii LIBERO o wartości 40 pln.
 16. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 17. Nagrody będą do odebrania w Sklepie Kibica mieszczącym się w tunelu PKP w Gdańsku Głównym. Nagrodę należy odebrać nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia rozwiązania konkursu. Po tym czasie nagroda przepada. Zaproszenie ważne jest 30 dni od daty jego wygrania.
 18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 20. W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy portalu Lechia.net
 21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).