Regulamin Konkursu "Bialo-Zielony Dzień Kobiet"

Regulamin Konkursu „Biało-Zielony Dzień Kobiet” 
1. Organizatorem konkursu jest portal internetowy Lechia.net.
2. Nagrody w konkursie ufundowało Centrum Kształtowania Sylwetki BlueFit.
3. Konkurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników portalu Lechia.net.
4. Każdy z uczestników może udzielić po 1 odpowiedzi na pytanie w danym dniu.
5. Odpowiedzi można udzielać tylko w dniu emisji konkursu, tj. 6, 7 i 8 marca 2011 r. poprzez zamieszczenie komentarza pod artykułem z bieżącego dnia.
6. Odpowiedzi należy udzielać w dniu emisji konkursu w godzinach wskazanych w artykule. Odpowiedzi udzielone przed lub po tym czasie nie będą brane pod uwagę.
7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje każdorazowo po upłynięciu czasu wskazanego w artykule z tematyką danego konkursu.
8. Wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie zawarte w treści artykułu z konkursem, w czasie wskazanym w warunkach.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
10. Organizator i sponsor przewidują 3 nagrody główne – karnety 12-wejściowe na zajęcia z aerobiku, ważne 2 m-ce od wygrania w konkursie. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
11. Nagrody będą do odebrania w centrum BlueFit w Brzeźnie, przy ul. Gałczyńskiego 18/27 od poniedziałku do piątku w godz.9-20, sobota godz.9-16 po podaniu imienia i nazwiska.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
13. W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy portalu Lechia.net
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

O AUTORZE
DarioB
PLG_AUTHORINFOBOX_FRONTEND_AUTHOR: DarioBPLG_AUTHORINFOBOX_FRONTEND_WEBSITE: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora