Obudź Nadzieję to fundacja założona przez byłego trenera Lechii Gdańsk Krzysztofa Brede.

Fundacja OBUDŹ NADZIEJĘ, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią czy wykluczeniem społecznym, a także wsparcie instytucji pozarządowych, publicznych (w szczególności domów dziecka) ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieciom.

Wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży poprzez inicjowanie i organizowanie zawodów, turniejów, obozów sportowych, jak i zapewnienie stypendiów, korepetycji i kursów dokształcających dla najbardziej potrzebujących.

Sport zaspokaja wiele potrzeb, zwłaszcza młodego człowieka. Kształtuje prawidłowe nawyki i umiejętności, hartuje, sprzyja rozwojowi osobniczemu i zaspokaja potrzeby psychologiczne. Walory uprawiania sportu są ogromne i nieograniczone.

Kultura fizyczna pomaga w prawidłowym kształtowaniu relacji w grupie, pomaga określać własną tożsamość, zapobiega działalności przestępczej, obniża skłonności do szkodliwych używek, łagodzi agresywność, poprawia zachowania i motywację do nauki.

Dlatego też fundacja „OBUDŹ NADZIEJĘ” jest organizacją, której głównym celem działania jest promocja sportu wśród dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Przekaż swój 1% na podopiecznych fundacji

FUNDACJA "OBUDŹ NADZIEJĘ"
Siennicka 4/2, 80-758 GDAŃSK
Nr Konta BZ WBK: 32 1090 1098 0000 0001 1150 3215

O AUTORZE
DarioB
PLG_AUTHORINFOBOX_FRONTEND_AUTHOR: DarioBPLG_AUTHORINFOBOX_FRONTEND_WEBSITE: https://www.dariob.net/
Redaktor Naczelny
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Klubu.
Ostatnio napisane przez autora